Största utfärdare av certifikat

Enligt en ny oberoende undersökning så är COMODO den största leverantören av installerade certifikat på internet.

Andra plats är GoDaddy följt av Let’s Encrypt som utfärdar gratis SSL-certifikat.

UnexpiredCertsByIssuer-3 (1)