by

Google tar bort StartCom samt WoSign

Google meddelade på måndagen att det har beslutat att misstro certifikat från WoSign och StartCom på grund av deras oförmåga att upprätthålla den höga standard som förväntas av certifikatutfärdare (CA). Detta innebär att root-certifikatet i webbläsaren Google Chrome  kommer att raderas för dessa två utfärdare.

Detta gäller certifikat som är utfärdade efter Oktober 21 och från och med Chrome version 56.

Även Apple samt Mozilla har meddelat att de ej litar på StartCom samt WoSign och avser att ta bort dessa.

Skriv en kommentar

Kommentera